VILLA PARK RAKOĽUBY

... premeňte svoj sen o bývaní na realitu.

Vítame Vás na našej stránke.

  • Včera
  • ...a zajtra realita !
  • Včera
  • ...a zajtra realita !
  • Previous
  • Ďalší

Základné informácie o projekte


„Villa Park Rakoľuby " je nová atraktívna zóna určená pre výstavbu rodinných domov v obci Kočovce, časť Rakoľuby /ďalej už len „Projekt"/. Tento Projekt vyriešil urbanisticky zástavbu na východnom okraji obce Rakoľuby vytvorením samostatnej obytnej zóny s 38 stavebnými pozemkami určenými pre individuálnu bytovú výstavbu /IBV/ a tiež realizáciu dopravnej a technickej infraštruktúry.


     Projekt je plne v súlade s platným územným plánom rozvoja obce Kočovce- použitá lokalita je určená v tomto pláne na zastavanie samostatne stojacimi rodinnými domami. Malá vzdialenosť od okresného mesta, výborné napojenie na diaľnicu, fungujúca kompletná infraštruktúra obce a súčasne blízkosť prírody sú hlavnými prednosťami vybratej lokality.

    Pozemok  je rovinatý a počas celého roka oslnený. Lokalita je z 3 strán chránená existujúcou zástavbou, na východnej strane je voľne otvorená s pekným výhľadom na pohorie Považského Inovca. Dopravné napojenie lokality je z cesty II/507 prebiehajúcej pozdĺž jej západného okraja. Táto komunikácia je málo frekventovaná /má zákaz jazdy pre vozidlá nad 12 t/ a navyše obytná zóna je od tejto komunikácie oddelená prostredníctvom protihlukovej bariéry. Príjazdová cesta k uvažovaným rodinným domom je realizovaná ako samostatná obslužná komunikácia určená výhradne pre obyvateľov zóny. Takéto riešenie eliminuje dopravnú záťaž na minimum- vznikne tak tichá a kľudná obytná zóna, kde si obyvatelia môžu vychutnať pokoj, bezpečie a komfort svojho nového bývania. Pozdĺž komunikácie je vybudovaný na vnútornej strane chodník pre peších, na vonkajšej strane vznikla krajnica tvorená zeleným pásom. Všetky potrebné inžinierske siete sú z obce predĺžené  do lokality a jednotlivé domy budú na ne napojené  prostredníctvom samostatných domových prípojok. Zóna je vybavená verejným pouličným osvetlením a je tu zavedený optický kábel pre rýchly internet a káblovú TV. V lokalite je zaistený tiež spoľahlivý odvod dažďových vôd. Na západnej strane lokality pozdĺž  cesty  II/ 507  investor vybudoval trvalé oplotenie /z dôvodu jednotného vzhľadu ulice v strede obce/ a vysadil zeleň.  

     Na pozemku bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum za účelom získania poznatkov pre návrh zakladania budov a komunikácie. Podložie plne vyhovuje pre uvažovanú zástavbu - stavby môžu byť zakladané bežnými spôsobmi. Hladina spodnej vody je v hĺbke 7,0 až 7,5 m.

     Projekt realizovala spoločnosť Za-Rea Invest s.r.o. so sídlom v Kočovciach v súčinnosti s vedením tejto obce. Táto spoločnosť bola jediným investorom  stavebných prác a je tiež vlastníkom niekoľkých pozemkov v zóne. Zvyšná časť pozemkov je vo vlastníctve tretích osôb. Jednotlivé pozemky budú predávané cez realitné oddelenie spoločnosti Za-Rea Invest s.r.o.. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť Reymax s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.

 

 

O Rakoľuboch...


         Rakoľuby sú malou obcou, ktorá leží 3 km východne od Nového Mesta nad Váhom. Bývanie tu tak predstavuje ideálnu kombináciu pozitív života v meste a na vidieku. Charakterizuje ho zdravé súkromné bývanie v lone prírody a zároveň vynikajúca dostupnosť všetkých vymožeností mesta. Cesta autom do centra okresného mesta trvá len 5 minút. Rakoľuby sú veľmi ľahko dostupné aj autobusovou dopravou s dostatočnou frekvenciou jednotlivých spojov. Obec má v súčasnosti cca 300 obyvateľov a patrí pod správu strediskovej obce Kočovce.

         Rakoľuby ležia pod úpatím Považského Inovca v nadmorskej výške 200 m. Zúženie Považskej kotliny  na severe tzv. Beckovskou bránou, na západe kopce Malých Karpát a na juh doširoka otvorená kotlina stredného Považia spoločne zabezpečujú ochranu pred nepriaznivými prejavmi počasia a tak vytvárajú podmienky pre prívetivú klímu lokality.

         Dopravné napojenie obce je výborné- cestou I. triedy priamo na diaľnicu D1 /1 km/ a na okresné mesto, cestou II. triedy tiež na neďaleký Trenčín, resp. na Piešťany. Obec má v súčasnosti len základnú občiansku vybavenosť- kompletné služby sú dostupné v blízkom N. Meste nad Váhom /2 km/, alebo v strediskovej obci Kočovce /3 km/. V blízkej budúcnosti je naplánované dobudovanie komplexnej občianskej vybavenosti. 

        Krásne okolie obce ponúka veľa možností na relax, kultúrne, turistické a športové vyžitie. V tesnej blízkosti obce leží rekreačno- športový areál Zelená voda, lyžiarske a cyklokrosové stredisko Kálnica, neďaleko sú tiež lyžiarske strediská Bezovec a Veľká Javorina. Cesta II /507  je atraktívna a pritom málo frekventovaná. S obľubou je preto využívaná na rekreačnú cykloturistiku. Okolie lokality poskytuje tiež množstvo výletných možností – napr. hrady Beckovský, Trenčiansky, Tematín a Čachtický,...