VILLA PARK RAKOĽUBY

... premeňte svoj sen o bývaní na realitu.

Cenník

Ceny stavebných pozemkov :

Ceny stavebných pozemkov :

      Pozemky č.1, 2, 5, 8 a 12 budú predávané v režime plátcu DPH - napr. stavebná firma (plátca DPH) si môže túto DPH započítať 

      Pozemky č. 16, 17 a 18  sú rozdelené na 6 menších častí s výmerami 336 m2 až 428 m2. Na takto vzniknutých parcelách realizujeme výstavbu 6 bytových jednotiek (3 dvojdomy) s termínom dokončenia leto 2020.  Parcely budú predávané záujemcom o hotové domy ( "holodom", resp. dom "na kľúč") v režime neplátcu DPH. Viac info na www.podlipami.sk.

         Zverejnené ceny sú platné od 05.05.2020 na dobu neurčitú a predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez upozornenia vopred.

    

Číslo parcely
 Výmera m2    Ceny pôdy     Cena prípojok   Celková cena Cena za 1m2  Stav  pozemku
01  588

 

    76 €/m2 s  DPH VOĽNÝ
02  512          76 €/m2 s  DPH   VOĽNÝ
 03            PREDANÝ
 04          
PREDANÝ
 05 929       76 €/m2 s  DPH  VOĽNÝ
06           PREDANÝ
 07            PREDANÝ
08  803         76 €/m2 s   DPH  VOĽNÝ
 09           PREDANÝ 
10           PREDANÝ 
11            PREDANÝ
12 999        76 €/m2 s DPH VOĽNÝ
13            PREDANÝ
14           PREDANÝ
15           PREDANÝ
16 *      

dom "na kľúč"

od 127.000 € 

 VOĽNÝ

17 *      

dom "na kľúč"

od 127.000 €

VOĽNÝ

18 *      

 dom "na "kľúč"od 127.000 €

 VOĽNÝ  
19           PREDANÝ
20           PREDANÝ
21            PREDANÝ
22            PREDANÝ
23            PREDANÝ
24             PREDANÝ
25          
 PREDANÝ
26          
 PREDANÝ
27           PREDANÝ 
28           PREDANÝ
29            PREDANÝ
30            PREDANÝ
31            PREDANÝ
32           PREDANÝ
33           PREDANÝ

 

 

Spolufinancovanie " Projektu"

    Vzhľadom na obmedzené možnosti obcí a nezáujem štátu o realizáciu inžinierskych sietí v nových stavebných lokalitách je v tomto prípade nevyhnutná spoluúčasť všetkých stavebníkov na financovaní infraštruktúry. Celková cena za stavebnú parcelu preto zahŕňa okrem ceny pôdy aj podiel stavebníka na nákladoch nevyhnutných na vybudovanie potrebnej  infraštruktúry. Dohodnutá celková cena je konečná- nebude v budúcnosti v žiadnom prípade navýšená a kupujúci pri kúpe nehradí  ani žiadnu províziu sprostredkovateľovi.


Predaj pozemkov

    Predaj  pozemkov a inžinierskych sietí  bude medzi vlastníkmi a kupujúcim sprostredkovávať realitné oddelenie spoločnosti Za-Rea Invest, s.r.o., Kočovce a to formou „Kúpnej zmluvy" na vybratú stavebnú parcelu.

Kúpna cena zahŕňa:

      stavebnú parcelu, prípojky plynu, vody a domovú odbočku splaškovej kanalizácie. V cene je obsiahnutá tiež spoluúčasť na predĺžení obecného vodovodu, plynovodu, splaškovej kanalizácie, na rozvodoch NN, VN, na trafostanici,  komunikácii, chodníkoch a zpevnených plochách včítane odvodnenia dažďových vôd, verejného osvetlenia, oplotenia a okrasnej výsadby pozdĺž cesty II/507.