VILLA PARK RAKOĽUBY

... premeňte svoj sen o bývaní na realitu.

Aktuálne informácie z lokality Rakoľuby

SÚČASNÝ STAV „ PROJEKTU" /február 2019/:

SÚČASNÝ STAV „ PROJEKTU" /február 2019/:

VŠETKY OBJEKTY IBV VILLA PARK RAKOĽUBY BOLI DOKONĆENÉ A SÚ SKOLAUDOVANÉ

 

- vykonaný geologický a archeologický prieskum lokality

- vybudovaná stavebná NN elektrická prípojka

- dokončené predĺženie plynovodu, vybudované domové prípojky a sprevádzkovanie

  spoločnosťou  SPP

- vybudovaná trafostanica, rozvod NN v zóne a elektrické domové prípojky

- dokončená a skolaudovaná komunikácia, chodníky, terénne úpravy a výsadba zelene

- vodovod, splašková kanalizácia a verejné osvetlenie funkčné a odovzdané do majetku

  a prevádzky obce

- optická sieť dokončená a zfunkčnená

- v zóne vydaných 14 stavebných povolení, 7 stavieb už dokončených, z toho 4 domy obývané