VILLA PARK RAKOĽUBY

... premeňte svoj sen o bývaní na realitu.

Villa Park Rakoľuby - pozemky

Google map: 48.760179, 17.888496

O pozemkoch...

O pozemkoch...

      V zóne "Villa Park Rakoľuby" je vytvorených 38 stavebných pozemkov určených na individuálnu bytovú výstavbu, t.j. pre samostatne stojace rodinné domy alebo radovú zástavbu. Urbanistické riešenie predpokladá zástavbu od prízemných domov až po plnehodnotné dvojpodlažné domy s doporučením na zakrytie šikmými strechami /max. výška hrebeňa 7,0 m nad vozovku/. Z urbanistických dôvodov sa bude  vyžadovať  osadenie domov vo vzdialenosti minimálne 5m od cesty /čelná fasáda od hranice pozemku/. Pre dosiahnutie priestranného vzhľadu ulice môže byť ohradenie pozemkov na tejto strane realizované výhradne priehľadným plotom osadeným vo vzdialenosti 1 m od chodníka /resp. od krajnice/ a s max. výškou 1,6 m.

      Jednotlivé stavebné pozemky majú veľkosť od 507 m2  do 1 096 m2- vačšina z nich má výmeru v rozmedzí  620 m2 až  680 m2. Pozemky majú pravidelný, vačšinou obdĺžnikový tvar, s rozmermi plne vyhovujúcimi aj pre stavbu rozľahlejších domov /napr. typu bungalov/. Všetky ponúkané pozemky majú prístup z novovybudovanej účelovej komunikácie. Táto komunikácia je navrhovaná ako verejná s uzatvoreným okruhom. Nebude teda prejazdná a bude využívaná len obyvateľmi zóny. K pozemkom umiestneným v rohoch zóny je prístup zabezpečený krátkymi príjazdovými koridormi. Napojenie stavieb na inžinierske siete je riešené samostatnými prípojkami vo vlastníctve jednotlivých stavebníkov. Prípojky vybudoval investor a priviedol ich na hranicu jednotlivých pozemkov- do koridoru širokého 1m pozdĺž komunikácie/pred uvažované oplotenie/.